با فیتیتو

همیشه فیتی تو

حرکات تمرینی

زیربغل سیم کش لت از بالا دست باز نشسته

زیربغل سیم کش لت از بالا دست باز نشسته. نمای جانبی
زیربغل سیم کش لت از بالا دست باز نشسته. نمای خلفی

دیدگاهتان را بنویسید