با فیتیتو

همیشه فیتی تو

حرکات تمرینی

زیربغل قایقی سیم کش دست جمع از بالا نشسته

زیربغل قایقی سیم کش دست جمع از بالا نشسته. نمای جانبی
زیربغل قایقی سیم کش دست جمع از بالا نشسته. نمای خلفی

دیدگاهتان را بنویسید