فیتیتو
فیتیتو فیتی تو

حرکات تمرینی

زیربغل بارفیکس دست جمع معکوس

زیربغل بارفیکس دست جمع معکوس. نمای جانبی
زیربغل بارفیکس دست جمع معکوس. نمای خلفی

دیدگاهتان را بنویسید