با فیتیتو

همیشه فیتی تو

حرکات تمرینی

زیربغل لت پول دست باز

زیربغل لت پول دست باز. نمای جانبی
زیربغل لت پول دست باز. نمای خلفی

دیدگاهتان را بنویسید