فیتیتو
فیتیتو

حرکات تمرینی

زیربغل لت پول دست باز از پشت تک

زیربغل لت پول دست باز از پشت تک. نمای جانبی
زیربغل لت پول دست باز از پشت تک. نمای قدامی

دیدگاهتان را بنویسید