فیتیتو
فیتیتو

حرکات تمرینی

زیربغل لت پول دست باز تک دستگاه

زیربغل لت پول دست باز تک دستگاه. نمای جانبی
زیربغل لت پول دست باز تک دستگاه. نمای خلفی

دیدگاهتان را بنویسید