با فیتیتو

همیشه فیتی تو

حرکات تمرینی

زیربغل با کش تک از بالا نشسته

زیربغل با کش تک از بالا نشسته. نمای جانبی
زیربغل با کش تک از بالا نشسته. نمای خلفی

دیدگاهتان را بنویسید