با فیتیتو

همیشه فیتی تو

حرکات تمرینی

زیربغل با کش تک از بالا به پهلو نشسته

زیربغل با کش تک از بالا به پهلو نشسته. نمای جانبی

دیدگاهتان را بنویسید