فیتیتو
فیتیتو فیتی تو

حرکات تمرینی

زیربغل سیم کش از بالا تک از روبرو نشسته

زیربغل سیم کش از بالا تک از روبرو نشسته. نمای جانبی
زیربغل سیم کش از بالا تک از روبرو نشسته. نمای خلفی

دیدگاهتان را بنویسید