با فیتیتو

همیشه فیتی تو

حرکات تمرینی

زیربغل بارفیکس کمکی اسمیت

زیربغل بارفیکس کمکی اسمیت. نمای جانبی
زیربغل بارفیکس کمکی اسمیت. نمای خلفی

دیدگاهتان را بنویسید