فیتیتو
فیتیتو

حرکات تمرینی

زیربغل بارفیکس کمکی اسمیت دست باز

زیربغل بارفیکس کمکی اسمیت دست باز. نمای جانبی
زیربغل بارفیکس کمکی اسمیت دست باز. نمای خلفی

دیدگاهتان را بنویسید