با فیتیتو

همیشه فیتی تو

حرکات تمرینی

زیربغل بارفیکس کمکی اسمیت دست باز

زیربغل بارفیکس کمکی اسمیت دست باز. نمای جانبی
زیربغل بارفیکس کمکی اسمیت دست باز. نمای خلفی

دیدگاهتان را بنویسید