فیتیتو
فیتیتو فیتی تو

حرکات تمرینی

زیربغل بارفیکس کمکی اسمیت معکوس

زیربغل بارفیکس کمکی اسمیت معکوس. نمای جانبی
زیربغل بارفیکس کمکی اسمیت معکوس. نمای خلفی

دیدگاهتان را بنویسید