فیتیتو
فیتیتو فیتی تو

حرکات تمرینی

زیربغل پول اور سیم کش طنابی تک میز شیب خوابیده

زیربغل پول اور سیم کش طنابی تک میز شیب خوابیده. نمای جانبی
زیربغل پول اور سیم کش طنابی تک میز شیب خوابیده. نمای قدامی

دیدگاهتان را بنویسید