فیتیتو
فیتیتو

حرکات تمرینی

زیربغل دمبل قایقی جفت روی میز

زیربغل دمبل قایقی جفت روی میز. نمای جانبی
زیربغل دمبل قایقی جفت روی میز. نمای قدامی

دیدگاهتان را بنویسید