با فیتیتو

همیشه فیتی تو

حرکات تمرینی

اسکوات اسپلیت تک پا با دمبل روی میز

اسکوات اسپلیت تک پا با دمبل روی میز. نمای جانبی
اسکوات اسپلیت تک پا با دمبل روی میز. نمای قدامی

دیدگاهتان را بنویسید