فیتیتو
فیتیتو فیتی تو

حرکات تمرینی

لیفت مرده دمبل پا صاف روی استپ

لیفت مرده دمبل پا صاف روی استپ. نمای جانبی
لیفت مرده دمبل پا صاف روی استپ. نمای قدامی

دیدگاهتان را بنویسید