فیتیتو
فیتیتو فیتی تو

حرکات تمرینی

سگ پرنده با دست و پا به پهلو

سگ پرنده با دست و پا به پهلو. نمای جانبی
سگ پرنده با دست و پا به پهلو. نمای خلفی

دیدگاهتان را بنویسید