با فیتیتو

همیشه فیتی تو

حرکات تمرینی

شکم کرانچ

شکم کرانچ. نمای جانبی
شکم کرانچ. نمای خلفی

دیدگاهتان را بنویسید