فیتیتو
فیتیتو فیتی تو

حرکات تمرینی

چرخش جانبی گردن با توپ کنار دیوار

چرخش جانبی گردن با توپ کنار دیوار. نمای جانبی
چرخش جانبی گردن با توپ کنار دیوار. نمای قدامی

دیدگاهتان را بنویسید