فیتیتو
فیتیتو

حرکات تمرینی

نزدیک کردن کتف ها با دمبل نشسته

نزدیک کردن کتف ها با دمبل نشسته. نمای جانبی
نزدیک کردن کتف ها با دمبل نشسته. نمای خلفی

دیدگاهتان را بنویسید