فیتیتو
فیتیتو

حرکات تمرینی

راه رفتن به جلو با کش بالای زانو

راه رفتن به جلو با کش بالای زانو. نمای جانبی
راه رفتن به جلو با کش بالای زانو. نمای قدامی

دیدگاهتان را بنویسید