با فیتیتو

همیشه فیتی تو

حرکات تمرینی

پرس سینه دستگاه دست باز نشسته

پرس سینه دستگاه دست باز نشسته. نمای قدامی

دیدگاهتان را بنویسید