با فیتیتو

همیشه فیتی تو

حرکات تمرینی

سرشانه جلو نظام سیم کش جفت

سرشانه جلو نظام سیم کش جفت. نمای جانبی
سرشانه جلو نظام سیم کش جفت. نمای قدامی

دیدگاهتان را بنویسید