فیتیتو
فیتیتو

حرکات تمرینی

پشت بازو سیم کش از بالای سر دست صاف

پشت بازو سیم کش از بالای سر دست صاف. نمای جانبی
پشت بازو سیم کش از بالای سر دست صاف. نمای قدامی

دیدگاهتان را بنویسید