با فیتیتو

همیشه فیتی تو

حرکات تمرینی

استپ آپ هالتر روی میز

استپ آپ هالتر روی میز. نمای جانبی
استپ آپ هالتر روی میز. نمای قدامی

دیدگاهتان را بنویسید