فیتیتو
فیتیتو فیتی تو

حرکات تمرینی

شکم کرانج یک پا خم یک پا صاف متناوب

شکم کرانج یک پا خم یک پا صاف متناوب. نمای جانبی
شکم کرانج یک پا خم یک پا صاف متناوب. نمای خلفی

دیدگاهتان را بنویسید