با فیتیتو

همیشه فیتی تو

حرکات تمرینی

حالت شنا با بالا آوردن دست متناوب

حالت شنا با بالا آوردن دست متناوب. نمای جانبی
حالت شنا با بالا آوردن دست متناوب. نمای جانبی

دیدگاهتان را بنویسید