با فیتیتو

همیشه فیتی تو

حرکات تمرینی

پلانک با بالا آوردن دست متناوب

پلانک با بالا آوردن دست متناوب.نمای جانبی
پلانک با بالا آوردن دست متناوب.نمای قدامی

دیدگاهتان را بنویسید