با فیتیتو

همیشه فیتی تو

حرکات تمرینی

پرواز قفسه سینه دستگاه گیره موازی تک نشسته

پرواز قفسه سینه دستگاه گیره موازی تک نشسته. نمای قدامی

دیدگاهتان را بنویسید