با فیتیتو

همیشه فیتی تو

حرکات تمرینی

پرواز قفسه سینه دستگاه گیره متقاطع نشسته

پرواز قفسه سینه دستگاه گیره متقاطع نشسته. نمای قدامی

دیدگاهتان را بنویسید