با فیتیتو

همیشه فیتی تو

حرکات تمرینی

بالا رفتن کوهنوردان با لمس پای مخالف متناوب

بالا رفتن کوهنوردان با لمس پای مخالف متناوب.نمای جانبی
بالا رفتن کوهنوردان با لمس پای مخالف متناوب.نمای قدامی

دیدگاهتان را بنویسید