با فیتیتو

همیشه فیتی تو

حرکات تمرینی

بالا آوردن پاها صاف به کنار متناوب

بالا آوردن پاها صاف به کنار متناوب. نمای جانبی
بالا آوردن پاها صاف به کنار متناوب. نمای قدامی

دیدگاهتان را بنویسید