با فیتیتو

همیشه فیتی تو

حرکات تمرینی

بارفیکس کمکی دستگاه

بارفیکس کمکی دستگاه دست باز. نمای جانبی
بارفیکس کمکی دستگاه دست باز. نمای قدامی

دستورالعمل ها


آماده سازی

میله را با دستگیره باز در دست بگیرید. روی سکوی بالشتکی زانو بزنید و پایین تنه را با بازوهای کشیده به سمت پایین پایین بیاورید.

اجرا

بدن را به سمت بالا بکشید تا گردن به ارتفاع دست ها برسد. پایین بدن تا زمانی که بازوها و شانه ها کاملاً کشیده شوند. تکرار.

نظرات


برخی از ماشین های کمکی از شما می خواهند که روی میله بایستید. اگر از دستگاه کمکی استفاده نمی‌شود، در صورت نیاز با اجازه دادن به شریک تمرینی که پاها را از پشت پاها بالا بکشد یا با پاها در ارتفاع بالا بکشد، کمک کنید. اگر گیره دست بیش از حد گسترده باشد، دامنه حرکت کاهش می یابد.

ماهیچه ها


هدف

 • پشتی بزرگ


سینرژیست ها

 • بازویی قدامی
 • بازویی زنداعلایی
 • دوسر بازویی
 • گرد بزرگ
 • متوازی الاضلاع
 • گوشه ای
 • سینه ای کوچک
 • ذوزنقه، بخش تحتانی
 • سینه ای بزرگ، بخش جناغی


تثبیت کننده های دینامیک

 • عضله سه سر، سر بلند

دیدگاهتان را بنویسید